အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

Publications

 

 Documents

လူအများအပြား သေကြေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်းကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိစေရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးလိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက်အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း(၁/၂၀၁၉)

လူအများအပြား သေကြေစေသော လက်နက်များပြန့်ပွားခြင်းကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရှိစေရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးလိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက် (၂/၂၀၁၉)

 ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည့်နိုင်ငံများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်

 သတင်းပို့ရန်တာဝန်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်

 သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်

 MLA Order (၁/၂၀၂၀)

 STR Intelligence Report 1

 STR Intelligence Report 2

 ဗဟိုဘဏ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၀

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်(၁-၁၂-၂၀၂၀)

လက်ခံရရှိခဲ့သည့် သတင်းပို့ချက်များအပေါ်စိစစ်သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်)