အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (24 Jan 2023)

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး

FATF အကြံပြုချက်အမှတ်(၇)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအစည်းအဝေး (28 Dec 2022)

FATF အကြံပြုချက် (၄၀)အနက် မြန်မာနိုင်ငံမှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု (Technical Comp

FATF အကြံပြုချက်အမှတ်(၇၊၈၊၂၄) တို့အား စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တိုးမြှင့်တောင်းခံနိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ (15 Dec 2022)

FATF အကြံပြုချက်အမှတ်(၇၊၈၊၂၄) တို့အား စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် တိုးမြှင့်တောင်းခံနိုင်ရေးအတွက် အကောင်အ

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Online Zoom Meeting) (13 Dec 2022)

ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့(Financial Action Task Force-FATF) ၏ အကြံပြုချက် ၄၀ အနက်မှ န

ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ သတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၂) (9 Dec 2022)

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည့် လက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေ

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေး (6 Dec 2022)

၆-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌ ငွေ

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (30 Nov 2022)

၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌ ငွ